ทนายเจมส์.com Tel: +66 62 804 9956

ทนายเจมส์.com Tel: +66 62 804 9956

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับทนายเจมส์....


ประวัติส่วนตัว

ยุทธวัตร บุญพ่อมี (เจมส์)

บริการให้คำปรึกษาอรรถคดีและข้อกฎหมาย รับว่าความ คดีแพ่ง และคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร

ตรวจและร่างนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท บริการแปลเอกสาร บริการรับรองสำเนาเอกสาร รับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองคำแปล โดยโนตารีพับลิค (Notary Public Attorney) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย


ประกาศนียบัตร

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

-ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 3601/2561

-ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

-ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

-ล่าม


ประวัติการศึกษา

คิงส์คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร (2560)

-นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ สหราชอาณาจักร (2559)

-นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)

-นิติศาสตรบัณฑิต


ภาษา

อังกฤษ

ไทย

 

ติดต่อ

โทร: +66 62 804 9956

วอตส์แอปป์: +66 62 804 9956

ไลน์: 0806758964

อีเมล: bunpormee@gmail.comทนายเจมส์.com

ทนายเจมส์.com
ทนายเจมส์.com